• image01

  BRANDVEILIGHEIDS-

  PRODUCTEN

 • image02

  ONDERHOUD

  BLUSMIDDELEN

 • image03

  BRANDVEILIGHEIDS-

  ADVIES

Onderhoud brandblusmiddelen

Onderhoud aan brandblusmiddelen dient te worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende NEN-normeringen. Deze zijn leidend tijdens onze onderhoudswerkzaamheden.

NEN 2559 / NEN 2659 – Draagbare & verrijdbare blustoestellen:
Draagbare blustoestellen zijn vooral bedoeld om brand in een vroeg stadium te onderdrukken. De directe beschikbaarheid en het gebruik door één persoon maken onmiddellijke brandbestrijding mogelijk. De beperkte bluscapaciteit maakt dat een draagbaar blustoestel niet erg geschikt is om een grote brand mee te bestrijden.

NEN-EN 671-3 – Brandslanghaspels:
Bij het bestrijden van een brand zijn goed werkende brandslanghaspels en brandslangsystemen zeer doelmatige hulpmiddelen met een direct beschikbare en continue toevoer van bluswater. Ze zijn vooral bedoeld om brand in een vroeg stadium te onderdrukken. Daarnaast kunnen ook niet-geoefende personen er effectief mee omgaan.

Onderhoud door First-Response

First-Response komt graag bij u de brandblusmiddelen onderhouden. Wij:

* werken met REOB-gecertificeerde onderhoudsmonteurs die zijn opgeleid om op de juiste manier alle merken en typen brandblusmiddelen te onderhouden.
* hanteren duidelijke prijzen. Door alles zo efficiënt mogelijk te organiseren kunnen wij de kosten drukken. Vooraf spreken we een prijs af met onze klanten, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
* houden voor u de planning in de gaten, zodat uw blusmiddelen altijd binnen de gestelde termijn onderhouden worden.
* hebben persoonlijk contact hoog in het vaandel staan en komen geheel kosteloos langs voor een kennismakings- / informatiegesprek.

Tips & Informatie

 • BRANDKLASSEN EN -BLUSSERS

  “Een schuimblusser, CO2-blusser, poederblusser, brandslanghaspel of toch een blusdeken. Wat kan ik ermee, wat is het verschil en wat kan ik het beste ophangen thuis of op de werkvloer?” Het zijn veelgehoorde vragen. Om alles makkelijk en overzichtelijk te houden is er voor heel Europa één systeem bedacht, zodat iedereen kan zien welk type blusmiddel het meest geschikt is voor bepaalde soorten brand. Dit wordt weergegeven met pictogrammen en brandklassen.

  De klassen:
  Klasse A: Vaste stoffenbrand (hout, papier, kunststoffen, kolen)
  Klasse B: Vloeistofbrand (olie, benzine, alcohol)
  Klasse C: Gasbrand (propaan, butaan, aardgas)
  Klasse D: Metaalbrand (magnesium, aluminium, natrium)
  Klasse F: Vetbrand (frituurvet, plantaardige en dierlijke vetten)

  Blusmiddel per klasse:
  Klasse A: Brandslanghaspel/water, schuimblusser, poederblusser
  Klasse B: Schuimblusser, CO2-blusser, poederblusser
  Klasse C: CO2-blusser, poederblusser
  Klasse D: D-poederblusser
  Klasse F: Vetblusser, blusdeken

  In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van schuimblussers. Denk hierbij aan kantoorruimtes, werkplaatsen, showrooms , scholen, ziekenhuizen en veelal ook woonruimtes. Poeder- en CO2-blussers worden daarentegen alleen nog maar gebruikt als extra beveiligingsmiddel bij bijzondere risico’s. Denk bij de poederblusser bijvoorbeeld aan opslag van gevaarlijke stoffen en bij de CO2-blusser aan fijngevoelige ruimtes, zoals serverruimtes.

 • TIPS VOOR THUIS

  Brand is iets waar we liever niet aan denken. Zelfs een kleine brand kan veel schade en leed veroorzaken. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen het risico op brand verkleinen en eventuele schade beperken.

  Goed of fout?
  Vuur is er in verschillende vormen. Voorbeelden van ‘goed vuur’ zijn een haardvuur en het vuur waar je je eten op kookt. Zodra vuur echter gevaarlijk wordt, noemen we het brand. Brand begint meestal klein, maar als er niet wordt ingegrepen kan de brand snel om zich heen grijpen. Door de almaar stijgende temperatuur bij brand kunnen voorwerpen en materialen in de buurt van de brandhaard ook ontvlammen, waardoor er een soort domino-effect ontstaat.

  Wees voorbereid!
  Het beste is natuurlijk om brand te voorkomen. Speel daarom niet met vuur en zet geen kaarsen op gevaarlijke plaatsen. Hoe voorzichtig je ook bent, toch kan er altijd brand uitbreken. Wees daarom goed voorbereid. Hang bijvoorbeeld rookmelders op, zorg voor één of meerdere brandblussers en een blusdeken. Houd er rekening mee dat de batterijen van een rookmelder ongeveer een jaar meegaan en daarom regelmatig vervangen dienen te worden. Plaats op elke verdieping een rookmelder in de ruimte waar de meeste kamers op uitkomen.

  Waar rook is...
  Bij brand is rook doodsoorzaak nummer één. Rook bevat allerlei verbrandingsproducten, waaronder giftige gassen zoals koolmonoxide (CO). Rookmelders waarschuwen je snel voor brand en rook. Het luide alarm geeft je tijd om jezelf en je huisgenoten in veiligheid te brengen en de (fysieke) schade tot een minimum te beperken.

  Maak afspraken!
  Verstandig handelen bij een brand doet bijna niemand van nature. Wat doet u als er brand uitbreekt? Praat u er wel eens over met huisgenoten? Of denkt u dat het u nooit zal overkomen? Zelfs in de kleinste ruimtes, die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. De brandweer moet weliswaar binnen 8 minuten na de melding ter plaatse zijn, maar tot dat moment zult u zelf handelend moeten optreden. Dat gaat uiteraard beter als u van tevoren een vluchtplan voor uzelf en uw huisgenoten heeft uitgedacht. Houd de afgesproken vluchtroute(s) te allen tijde vrij!

 • VEILIGHEIDSARTIKELEN

  Bij First-Response bent u aan het juiste adres als het gaat om veiligheidsartikelen. Wij leveren producten die voldoen aan alle wettelijke eisen en die van hoge kwaliteit zijn. Met verschillende leveranciers hebben wij goede contracten afgesloten voor het inkopen van veiligheidsartikelen, zodat u kunt profiteren van kwaliteitsproducten voor een scherpe prijs.

Preventiemiddelen en -diensten

SCHUIMBLUSSER

C02-BLUSSER

POEDERBLUSSER

VETBLUSSER

D-POEDERBLUSSER

BRANDSLANGHASPEL

BLUSDEKEN

ROOKMELDER

KOOLMONOXIDE

EHBO-KOFFER

AED

BHV ARTIKELEN

NOODVERLICHTING

ONTRUIMINGSPLAN

PLATTEGRONDEN

PICTROGRAMMEN